Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Title100 ปี ชาตกาล ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ : สู่ศตวรรษใหม่แห่งการวิจารณ์
Author สรณัฐ ไตลังคะ, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554
Descript 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณกับวรรณคดีวิจารณ์ / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา กงกะนันทน์ -- หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ : นักการศึกษาและนักเขียนสตรีไทยที่ยูเนสโกยกย่อง / สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ -- บทสำรวจและวิพากษ์เชิงเปรียบเทียบ ทัศนะนักวิชาการทางสังคม/มนุษยศาสตร์กับกวีนิพนธ์ไทย / น.ท.หญิงสุมาลี วีระวงศ์ -- จากกวีศาสตร์ของวรรณกรรมสู่กวีศาสตร์ของวัฒนธรรม / สรณัฐ ไตลังคะ -- เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ : สารคดีชีวิตช้างที่น่าศึกษาของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ / สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ -- เหลียวหลังมองเจ็ดเล่มซีไรต์ (ไม่มช่บทวิจารณ์ แค่รำพึงรำพันถึงหนังสือ) / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย -- การสร้างอัตลักษณ์ไทยสมัยใหม่ในเรื่องสั้นกึ่งสารคดีท่องเที่ยวยุคทศวรรษ 2510 / จณิษฐ์ เฟื่องฟู -- บัลลังก์เชียงรุ้ง ของหลวงวิจิตรวาทการ : การอ่านแบบโต้กลับ / นัทธนัย ประสานนาม -- หนังที่อยาก "กอด" / พล พะยาบ (พันธ์ศักดิ์ สุพงศกร) -- The Secret วัยรุ่นพันล้าม : เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย / ชาคร ไชยปรีชา -- ความรักและเงินตรา : เมื่อมนุษย์พ่ายแพ้ระบบที่ตัวเองสร้างขึ้น / อภิรักษ์ ชัยปัญหา -- สรุปเสวนา "วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550" / สราญรัตน์ ไว้เกียรติ -- เรื่องสั้น : ความมหัสจรรย์เล็กๆน้อยๆ / จเด็จ กำจรเดช -- ซับตาเมา / เรวัตร์ พันธ์พิพัฒน์ -- ปล่อย / สรวิช ทัรพย์ทวีแสง -- สื่อสาร / อนันต์ เกษตรสินสมบัติ -- เสื้อยืด / คำ คำนับคำ -- เผาเมือง : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ / อัศนี หฤทัย -- โลกบอกรักเรา / ไพวรินทร์ ขาวงาม


biographies literature บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ม.ล. 2454-2525 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ม.ล. 2454-2525 -- ผลงาน วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์ นักประพันธ์ -- ไทย เรื่องสั้น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 85910CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW PN3459.T5 ส241 2554LIB USE ONLY
Arts LibraryPN3459.T5 ส241 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram