Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรักในม่านฝน
Author ประภัสสร เสวิกุล
Imprint กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 184 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

เรื่อง รักในม่านฝนนี้ คุณประภัสสรได้รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์จากการเดินทางมาสร้างสรรค์นวนิยาย ซึ่งส่งเสริมมิตรภาพ ความรู้ และความเข้าใจระหว่างชาวไทยกับชาวเวียดนาม คุณประภัสสรแสดงภาพประเทศเวียดนามในช่วงสงครามกอบกู้เอกราช และชีวิตที่เผชิญกับความทุกข์ยากของชาวเวียดนามในช่วงดังกล่าว จนถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน โดยบอกเล่าผ่านเรื่องราวความรักของคู่รักชาวเวียดนาม ซึ่งชะตาชีวิตได้พลิกผันไปในวันฝนตก -- ปกหลัง


นวนิยายไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : ASEAN Collectionนว ป171รก 2555CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN Collectionนว ป171รก 2555CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 ป338รนCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 ป338รนCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram