Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี ; เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี
Author คณิต ณ นคร
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
Descript 240, 123 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

บอกกล่าวก่อนเกษียณ -- คำเตือนสติจากลูกศิษย์-ผู้ใต้บังคับบัญชา -- ร่วมฝ่าพงหนาม -- แรงบันดาลใจ -- อำนาจ -- รายมายรำลึก -- สาเหตุแท้จริงของเรื่องที่มีการฟ้องคดี -- เขาหยอกล้อกันว่าผมเป็น ทส. ของรองอัยการสูงสุด -- บันทึกจากความทรงจำของเล็ก -- หัวอกผู้ตกเป็นจำเลย -- คุณอาประวีณ ณ นคร คุณพ่อคนที่สองของผม -- จดหมายจากอาจารย์ของผม -- คำนิยมในหนงสือหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- เมื่อเริ่มต้นการเป็นอัยการสูงสุด -- การดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด -- การปฏิรูปกระบวนการดำเนินคดีแพ่ง -- ชมรมแม่บ้านอัยการ -- ภูมิธรรมของพนักงานอัยการ -- ภูมิธรรมอีกที -- กรมอัยการ : การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงาน -- สำนักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม -- คำเตือนสติจากเพื่อนรัก -- "ทรัพย์" ที่ผมมีอยู่ -- พ่อทำให้ครอบครัวเรามีประสบการณ์ชีวิตไม่ธรรมดา -- คำฟ้อง -- คำให้การ -- คำร้อง -- คำพิพากษาของศาลแพ่ง -- คำอุทธรณ์ -- คำแก้อุทธรณ์ -- คำพิพากษาศาลอุทธรณ์


คดีและการสู้คดี -- รวมเรื่อง อัยการ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ค129ก 2555LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ค129ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ค129ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ค129ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ค129ก 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)347 ค129มCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)347 ค129มCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram