Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสันติสุขทุกลมหายใจ : วิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา = Peace is every breath : a practice for our busy lives
Author ติช นัท ฮันห์ ; ผู้แปล, จิตร์ ตัณฑเสถียร
Imprint กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 146 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

"สันติสุขทุกลมหายใจ" คือการสืบเนื่องของ "ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ" และ "สันติภาพทุกย่างก้าว" ด้วยว่าเป็นหนังสือสั้นๆ อ่านง่าย และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ อีกด้วย ฉันขอยืนยันว่าเธอจะสามารถสัมผัสกันสันติภาพ และความเบิกบานที่แท้จริงได้วันละหลายๆ ครั้ง แม้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่กับตารางงานที่อัดแน่นก็ตาม -- ปกหลัง


CONTENT

ตื่นนอนยามเช้า -- เปิดก๊อกน้ำ ล้างใบหน้า -- แปรงฟัน -- อาบน้ำแต่งตัว -- นั่งและหายใจ -- เตรียมอาหารเช้า -- รับประทานอาหารเช้า -- รับมือนิสัยที่ไม่ดี -- ทลายห้องขังแห่งอดีต -- เดินในวิถีแห่งสติ -- ดูแลพายุอารมณ์ -- คุณพ่อในตัวฉัน คุณพ่อในตัวฉัน -- สติที่ไม่ถูกต้อง -- ดินแดนแห่งสุขาวดีคือขณะนี้เท่านั้น -- ไร้การเกิดและการตาย -- ความรักอันไร้ขอบเขต -- วาจาแห่งความรัก -- ดูแลความโกรธ -- หนทางแห่งพุทธองค์


สมาธิ -- พุทธศาสนา ความดี -- พุทธศาสนา สันติภาพ -- แง่ศาสนา ชีวิตทางศาสนา -- พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.35699 น395สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.35699 น395สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram