Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleนาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติ
Author โดย ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
Imprint กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [8], 86, [2] หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

อะไรเป็นตัวกำหนดนาฬิกาชีวิต -- เอกภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ -- นาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์ -- การวิจัยเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต -- นาฬิกาชีวิตกับการเกิดโรค -- อายุขัยกับนาฬิกาชีวิต -- นาฬิกาชีวิตกับการดูแลสุขภาพ -- การปรับสมดุลตามนาฬิกาชีวิต -- การประยุกต์ใช้ทางคลินกทางศาสตร์แพทย์แผนจีน -- วิถีการดูแลสุขภาพฤดูนาวกับศาสตร์การแทย์แผนจีน


สุขภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.93-5LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram