Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorละนันทิ
Titleเล่นหุ้น รวยง่าย ด้วยวิถีพุทธ / ละนันทิ
Imprint กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555
Descript 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ปัจจุบันมีนักลงทุนที่มุ่งมั่นฝึกฝนจิตวิทยาในการลงทุนน้อยมาก ผู้คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นก็มักจะฝึกฝนแต่วิธีการทำกำไรในตลาดหุ้น ก่อนวิธีเอาตัวรอดในตลาดหุ้น แต่สิ่งแรกที่ควรฝึกฝนเป็นสิ่งแรกคือ จิตใจของตัวเราเอง หากพูดถึงคำว่า จิตวิทยาในการลงทุน ผู้คนมักจะมุ่งค้นหาจากคนที่ประสบความสำเร็จเคยบอกกล่าวไว้ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่จริงๆ หากเรามีโอกาสได้ศึกษาเรื่อง สติ โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การละความยึดติดในขันธ์ 5 เราก็จะเข้าใจคำว่าจิตวิทยาในการลงทุนไปเอง ผมเข้าใจว่าหลายคนเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้น เกิดจากความโลภและต้องดำเนินต่อไปด้วยความโลภ อันเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับหลักการทางพุทธศาสนา ซึ่งผมคิดเราสามารถดำเนินมันไปโดยปราศจากความโลภหรือมีความโลภให้น้อยที่สุดได้ครับ เหมือนที่บางครั้งเราทานอาหารไม่ได้เพราะหิว เราทำงานที่ชอบโดยไม่ได้คิดถึงเงินทองว่ามากน้อย ผมเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากการกระทำ มากกว่าผลลัพธ์จากการกระทำ ผมจึงมีความสุขในการลงทุนนะครับ -- คำนำ


CONTENT

ความหมายของจิตวิทยาในการลงทุน -- การควบคุมอารมณ์ในการลงทุน -- ความสม่ำเสมอ คือ สูงสุดของการลงทุน


หุ้นและการเล่นหุ้น หุ้นและการเล่นหุ้น -- แง่จิตวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.6322 ล171ลCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6322 ล171ลCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram