Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกฤตย์ เชยกีวงศ์
Titleภูริทัตชาดก (พระเจ้าภูริทัตบำเพ็ญศีลบารมี) / กฤตย์ เชยกีวงศ์, เรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : เสริมปัญญา, 2552
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญศีลบารมี คือ การรักษาศีล ภูริทัตตนาคราชขึ้นมาจำศีลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ยอมอดทนให้หมองูจับไปทรมานต่างๆ ด้วยการไม่ตอบโต้ หรือไม่ทำร้ายตอบหมองูผู้นั้น ทั้งๆ ที่สามารถจะทำลายหมองูผู้นั้นได้ด้วยฤทธิ์แห่งนาค แต่เพราะพระภูริทัตตั้งมั่นในศีลของตน ซึ่งในที่สุดก็ได้อิสรภาพ คติธรรมที่จะได้รับจากชาดกเรื่องนี้ก็คือความโลภนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณย่อมพบแต่ความล่มจม และพบกับความทุกข์แสนสาหัส แต่ความอดกลั้น ความอดทนย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนัก -- ปกหลัง


CONTENT

ประโยชน์จากการอ่านชาดก -- พระราชโอรสได้เมียนาค -- พระภูริทัตขึ้นมารักษาศีล -- พานายพรานพ่อลูกไปอยู่ในเมืองนาค -- พระภูริทัตให้แก้วมณีแก่พรานพ่อลูก -- พญาครุฑบอกมนต์แก่ฤาษี -- นายพรานบอกที่รักษาศีลพระภูริทัต -- พระภูริทัตถูกจับ -- ตามหาพระภูริทัต -- พระสุทัสสนกุมารพบพระภูริทัต -- อริฏฐะกุมารห้ามพี่ชาย ไม่ให้ทำร้ายพราหมณ์ -- พระภูริทัตคัดค้านลัทธิพราหมณ์ -- พระภูริทัตคิดล้างถ้อยคำกาณาอริฏฐะ -- พุทธสาวก-สาวิกา


ทศบารมี ชาดก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.382325 ก276ภCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.382325 ก276ภCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram