Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโค-อีท-เซนโก : นักรบแห่งกงล้อดวงตะวัน
Author กอบกุล อิงคุทานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย 2008, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 192 หน้า: ภาพประกอบ; 19 ซม

SUMMARY

'โค-อีท-เซนโก : นักรบแห่งกงล้อดวงตะวัน' เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนของชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน (Native American) หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม 'อินเดียแดง' (Red Indian) จากชนชาวยุโรปที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนของพวกเขา การล่าอาณานิคมของชนชาวยุโรปหรือที่เหล่าอินเดียนแดงเรียกว่า 'คนขาว' นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนชาวอินเดียนแดง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1864-1876 มีสงครามเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ผู้คนของทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและล้มตายมากมาย ทรัพย์สินและทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดความเสียหาย แต่ที่สำคัญ สงครามเหล่านั้นได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของชนชาวอินเดียนแดง 'ผู้ถูกกระทำ' อย่างแสนสาหัส ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์การล่มสลายของชนชาวอินเดียนแดงกลายเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการต่อสู้เพื่อ 'สิทธิเสรีภาพ'อย่างหาญกล้า ในหมู่ผู้ที่สนใจ และเนื้อหาต่อจากนี้ไป คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง ที่จะทำให้เราสัมผัสได้ถึง 'หัวใจ' ของเหล่านักรบอินเดียนแดง ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องรักษาเผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต และสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า 'บ้าน' ในดำรงคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

สงครามแห่งที่ราบใหญ่ (1864-1878) -- สงครามในที่ราบตอนเหนือ (1864-1878) -- สงครามที่ราบตอนกลาง (1864-1868) -- สงครามในที่ราบตอนใต้ (1868-1875) -- สงครามอหังการ์ ณ ที่ราบตอนเหนือ (1865-1876) -- ดวงตะวันหม่นแสง ณ ที่ราบตอนเหนือ (1875-1876)


อินเดียนแดง -- ความเป็นอยู่และประเพณี ชนพื้นเมือง -- สหรัฐอเมริกา เสรีภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)970.1 ก358คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)970.1 ก358คCHECK SHELVES
Arts LibraryE99.D1 ก19คCHECK SHELVES
Arts LibraryE99.D1 ก19คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram