Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความรัก ความหวัง ความฝัน ความสุข
Author เศรษฐวิทย์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 238 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

ชีวิตที่มีความรัก ความหวัง ความฝัน จะนำไปสู่ความสุขในที่สุด และนี่คือที่มาของหนังสือ Love, Hope, Dream, Bliss ซึ่งเป็นการรวบรวมมุมมอง เกร็ดชีวิตที่น่าสนใจในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งในใจ ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่โยงใยต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จริงอยู่ เราไม่สามารถคาดหวังความสุขได้ทุกวัน แต่หากเรามีมุมมองต่อชีวิตตามความเป็นจริงได้ เราก็สามารถมีความสุขมากขึ้น และหากเราสามารถมีความสุขกับชีวิตเราได้มากกว่าผู้อื่นแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราด้วย เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากการที่เรารักตัวเราเป็นและสามารถบ่งปันได้ -- ปกหลัง


การดำเนินชีวิต จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาบุคลิกภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158 ศ866คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158 ศ866คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram