Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลกจาก "Nippon Streel" ถึง "IRPC" ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Author ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ และชัญญา โภคะสุวรรณ ; เรียบเรียง : สมปรารถนา คล้ายวิเชียร
Imprint นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชน, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่าง "โรงงาน" กับ "ชุมชน" ใน 5 ทวีป เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของบริษัท ปฐมเหตุแห่งข้อวิวาทและข้อกล่าวหาจบลงด้วยทางออกที่ช่วยบรรเทาเยียวยาผลกระทบที่มีต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์หรือระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือ CDM เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เช่น CSR ซึ่งเน้นให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอเนื้อหาของบริษัทชั้นนำทั่วโลกในรูปแบบกรณีศึกษา "จากผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก" ครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ภูมิหลังของปัญหาได้ละเอียดชัดเจนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยด้วยศรัทธาที่ว่าในทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเสมอ -- คำนำผู้เขียน


CONTENT

"ไออาร์พีซี" : บนเส้นทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับการพัฒนาประเทศและภาคสังคม -- "โนเกีย" กับกลยุทธ์ผู้พิชิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- "แอสเนส" พลังงานจากถ่านหินสะอาดจริงไม่อิงนิยาย -- กรณีศึกษา "ออสตาร์โคลไมน์" แก้พิษถ่านหิน ด้วยอำนาจศาลออสเตรเลีย -- "ฟูจิซีร็อกซ์" ปฏิบัติการลบเงามัจจุราชที่แฝงมากับเครื่องพิมพ์ -- "นิปปอน สตีล" จุดกำเนิดเมืองนิเวศคิตะคิวชู -- "คิมเบอร์ลีย์-คล้าค" กระดาษทิชชู รักษ์โลก-รักต้นไม้ -- กลยุทธ์ใหม่ "โคคา-โคลา" เดินหน้ารักษ์โลก รับผิดชอบสังคม -- "โค้กอินดัสตรี้ส์" กลับตัวกลับใจใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม -- บทเรียนของ "ซาโซล" ยักษ์ใหญ่พลังงานแห่งแอฟริกาใต้ -- หลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม -- กฎหมายและข้อเท็จจริงสู่การบังคับใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย -- มาตรฐานมงกุฎไทย (Crown standard) สำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย


อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ environmental management environmental legislation industry

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86152CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.408 ศ549อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.408 ศ549อCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram