Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้า ชุด จากกล้า สู่แก้ว
Author ชวลิต กอสัมพันธ์
Imprint เชียงใหม่ : สวทช. ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 177 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

ลมฟ้าอากาศบนพื้นที่สูง -- การเกษตรบนพื้นที่สูงในอดีต -- การเกษตรบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน -- เรื่องของกาแฟ -- ชนิดของกาแฟ -- กาแฟอราบิก้า -- เมล็ดพันธุ์กาแฟ การเพาะเมล็ด และการดูแลรักษาต้นกล้าในเรือนเพาะชำ -- การเตรียมพื้นที่การปลูกและการดูแลต้นกาแฟในระยะแรกปลูก -- การดูแลรักษาต้นกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้ว -- โรค แมลงและอาการผิดปกติที่พบบ่อย -- การเก็บเกี่ยวและทำสารกาแฟ -- การคั่วกาแฟเบื้องต้น -- การชงกาแฟเบื้องต้น


กาแฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)633.73 ช281กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)633.73 ช281กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram