Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสุดทางที่ทวาย
Author ภราดร ศักดา
Imprint กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
Descript 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ยุคทวารวดี และความเป็นมาของพงตึก -- ใต้ผืนดินพงตึกเป็นโบราณสถานที่น่าทึ่ง วัตถุโบราณที่พบล้วนมีค่าทางประวัติศาสตร์ -- การขุดค้นที่พงตึกครั้งแรก เมื่อปี 2470 พบพระพุทธรูปเงิน นาค และทองคำ -- พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณทึ่ง -- พงตึก...ยุคทวารวดีต่อเชื่อมกับยุคประวัติศาสตร์ -- ผู้พบตะเกียงโรมันคนแรกที่พงตึก เมืองดึกดำบรรพ์ -- ลงพื้นที่ตามล่าหาพระนารายณ์ 4 กร อายุนับพันปี -- วัดดงสัก -- ตามล่าหาแม่น้ำจระเข้สามพัน ชายฝั่งทะเลสมัยโบราณที่อยู่คู่กับเมืองอู่ทอง -- สัตว์ประหลาดดึกดำบรรพ์ หัวเป็นจระเข้ หางเป็นพญานาค มีปีก และลูกปัดสมัยทวาราวดี หลากสีสัน เป็นตัวตนของเมืองอู่ทองโบราณ -- เมืองอู่ทองในฝันที่มีอะไรยิ่งกว่าในฝัน -- อู่ทอง อู่อารยธรรมยุคทวารวดี ในมุมมองของนักวิชาการ -- เมืองอู่ทอง กับพระเจ้าอู่ทอง เป็นคนละเรื่องเดียวกัน -- อู่ทองวันนี้ กับ อู่ทองในประวัติศาสตร์ -- ลาวโซ่ง ลางทรงดำ ผู้ไทดำ ผู้ไทขาว เป็นชนกลุ่มเดียวกัน -- ลาวโซ่ง หรือชาวผู้ไท สมัยกรุงธนบุรี -- ความเป็นตัวตนของอู่ทอง และภาพของยุคทวาราวดี -- บ้านดอนตาเพชร แหล่งชุมชนโบราณ -- ดอนเจดีย์ยุทธหัตถี ที่พนมทวน ที่ไหนคือของจริง -- ที่มาของอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี -- ย้อนรอยสงครามยุทธหัตถี -- การสร้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ (แห่งใหม่) -- ตามล่าหาเส้นทางโบราณที่นำพระพุทธศาสนา จากอินเดียสมัยเริ่มตั้งเมืองอู่ทองมาสู่สุวรรณภูมิ -- นี่คือเทือกเขาตะนาวศรี เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งมาตีเมืองทวาย -- ย้อนรอยเส้นทางเดินเรือสินค้าของโปรตุเกสขึ้นในกรุงศรีอยุธยา -- สุดทางที่หลักกิโลเมตรที่ 1 ชายแดนทวาย ท่าเรือน้ำลึกทวายอยู่หลังเทือกเขาตะนาวศรี -- โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เมืองโบราณในประวัติศาสตร์ -- ทวาย เมืองประวัติศาสตร์อันยาวนาน สู่เมืองท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทันสมัย -- พ.อ.(พิเศษ)สุรินทร์ จันทร์เพียร ผู้ผลักดันสนามบิน พล.ร.9 เป็นสนามบินพาณิชย์รองรับโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย -- ข้ามด่านไปดูเมืองทวาย -- ไทยเกี่ยวข้องกับทวาย ในประวัติศาสตร์ สมัยกรุงธนบุรี และต้นกรุงรัตนโกสินทร์


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวาราวดี ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา -- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2098-2148 โบราณคดีกับประวัติศาสตร์ พม่า -- ประวัติศาสตร์ ท่าเรือน้ำลึก -- ทวาย (พม่า) history archaeology

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86346CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS527.7 ภ172สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3023 ภ191สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3023 ภ191สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram