Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกะเหรี่ยง
Author รวบรวมโดยคณะทำงานโครงการคลังปัญญางานพัฒนาชาวเขา 53 ปี ; สุดาวดี เตชานันท์, หัวหน้าคณะทำงาน
Imprint กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555
Descript 182 หน้า : ภาพประกอบ ; 23x23 ซม

CONTENT

เข้าใจชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง: กะเหรี่ยงโป ; กะเหรี่ยงสะกอ ; กะเหรี่ยงภาคกลาง -- ตำนานการอพยพของกะเหรี่ยงในเขตจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง -- นิทานกะเหรี่ยง -- ความเชื่อเกี่ยวกับผี ขวัญ และวิญญาณของกะเหรี่ยง -- เกิดเป็นกะเหรี่ยง -- กะเหรี่ยง : สายใยแห่งไมตรี -- กะเหรี่ยง : เพลงงานศพ-จัตุรัสแห่งความรักและความตาย -- หมูและไก่สำหรับผีของกะเหรี่ยงโป -- ศักยภาพในการจัดการทรัพยากร ดิน-น้ำ-ป่า ของชาวกะเหรี่ยง -- หนี่-มัดหมี่กะเหรี่ยง -- อาหารกะเหรี่ยง


กะเหรี่ยง -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ชาวเขา -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.8959191 อ114 ล.6CHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryDS570.K37 ก371 2555CATALOGING

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram