Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสุดยอดนวัตกรรมไทย เล่ม 8
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (7), 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

SUMMARY

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม : BluRibbon: แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้า -- อุปกรณ์ผ่าตัดตามกระดูกสันหลังหลายระดับ -- ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว -- รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ : เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท. -- MBIO-2: ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ -- โพซี่ คิท: ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ -- AMbiSence Engine: ระบบบริหารจัดการเซ็นเซอร์บนคลาวด์ -- โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ : ไบโอ-เฟอโรเทค: ฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ -- การใช้และการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในงาน BOI Fair -- Ignite: ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ -- โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ : ชีวาดี: น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้น -- RUBY: มังคุดอินทรีย์แช่แข็งเนื้อแดง -- สุรีรัตน์ Feed: โรงงานผลิตอาหารกุ้งอินทรีย์ -- VOWDA: ผลิตภัณฑ์ลิปสติกอินทรีย์ -- รางวัลนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้าน -- โครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีไบโอติกสำหรับผู้สูงอายุ -- สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง -- ไบโอเวกกี้: วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว -- อาร์เจเอฟ: หมูยอไขมันต่ำ -- BIG 1: สารกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจากใบยูคาลิปตัส -- โปร-บี-ฟิช: สารโปรไบโอติกสำหรับปลาน้ำจืด -- ScreenEZ: ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน -- SilkAcne: ผลิตภัณฑ์เพื่อลดการอักเสบจากโปรตีนไหม -- สารสกัดว่านหางจระเข้ผงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง -- เครื่องดื่มสุขภาพจากผงยอไทยในบรรจุภัณฑ์ I-Cap -- การตรวจพันธุกรรมเพื่อกำหนดการใช้ยาในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อกลุ่มยาโรคหัวใจ -- Smile Feet: แผ่นรองเท้าและส้นเท้าเพื่อสุขภาพด้วยคุณสมบัติ PPRI และ MAFI --
โครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ : Mobile Burn: เตาเผาขยะระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบเคลื่อนที่ -- เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ -- ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิตพลังงานร่วม -- ต้นตะวัน: จานรวมแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน -- ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากปาล์มในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไฟฟ้า -- ซี-ฟิลเตรชั่น: ชุดกรองแบบบายพาสสำหรับยืดอายุน้ำมันหล่อลื่น -- ไอริส: กระเบื้องเคลือบผลึกจากเศษกระจกรีไซเคิล -- เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมมีกลิ่นหอมจากพลาสติกรีไซเคิล -- หมึกพิมพ์ไร้กลิ่นสำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนวัสดุไร้รูพรุน -- MFCP: นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิตอเนกประสงค์สำหรับวัสดุก่อสร้าง -- โครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ด้านการออกแบบและแก้ปัญหา : ระบบบริหารจัดการซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ -- ห้องผลิตยาและอาหารเสริมแบบถอดประกอบได้ตามมาตรฐาน GMP -- INNO Pendant: ชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด -- เครื่องฝึกผ่าตัดส่องกล้องทางช่องท้อง -- เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น -- ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคลินิกผู้มีบุตรยาก -- MEDGAITBOT: หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินแบบพลวัต -- SENSIBLETAB: หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน -- GISS: กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแก๊สแบบอัตโนมัติ -- สื่อการเรียนการสอนโต้ตอบได้สำหรับเด็กปฐมวัย -- UberMall: ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง -- ซีบี: เครื่องบั้งและยืดกุ้งเทมปุระอัตโนมัติ -- เครื่องล้างคลังน้ำมันดิบ -- MARS: อ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ -- ทรัยเร็กซ์: เครื่องพ่นเคลือบขวดแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงประสิทธิภาพสูง


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย สิ่งประดิษฐ์ -- ไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)608.7593 ส766 ล.8CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)608.7593 ส766 ล.8CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram