Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอิหร่าน : ภูมิลักษณ์, ประชาชน และวัฒนธรรม
Author บรรณาธิการ : พลับพลึง คงชนะ, จินดา จำเริญ, สาธิต ทิมวัฒนธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
Descript 144 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม

CONTENT

ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรมอิหร่านจากมุมมองของข้าพเจ้า -- ภาษาเปอร์เซียในสังคมสยาม -- สำรับแขกคลองบางหลวง กลิ่นอายทางวัฒนธรรมที่คงอยู่ของชาติพันธุ์เปอร์เซียน -- การศึกษาของอิหร่าน มองผ่านจากผ้าสีดำ -- รากแก้วของวัฒนธรรม -- การแพทย์และสาธารณสุขในประเทศอิหร่าน -- มุมมองเศรษบกิจของตลาดเปอร์เซีย -- การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อิหร่าน -- ระเบียงภาพ -- บาซทานี (Bastani) : กีฬาพื้นเมืองของชาวอิหร่าน -- เล่าเรื่องด้วยภาพ -- นิทานอิหร่าน คุณป้ากุหลาบกับลูกไก่น้อย -- เขียนภาพนอกสถานที่กับภาพเขียนสุสานท่านเฉกอะหมัด


อิหร่าน -- ประวัติศาสตร์ อิหร่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี อิหร่าน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อิหร่าน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Mahachakri Sirindhorn Bld.DS266 อ239 2544CHECK SHELVES
Arts Library : Mahachakri Sirindhorn Bld.DS266 อ239 2544CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)955 อภ768 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram