Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleฉลาดซื้อ : รวมผลทดสอบ 2012 รู้กิน 'In Life'
Author บรรณาธิการต้นฉบับ: นิภาพร จตุพรโภคา
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

โซเดียมในปลากระป๋อง -- ยังต้องระวัง ไส้กรอกสีสด -- ผลิตภัณฑ์ทา(น)กับขนมปัง หวานไปไหม? -- กาแฟ ลดน้ำหนักได้จริงหรือ? -- น้ำสลัด...วัดไป ใครมันกว่า -- ผักขึ้นห้าง วางใจได้แค่ไหน? -- ผักสดในตลาด กับการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง -- ตรวจแถวคุณภาพข้าวหอมมะลิ -- ช้อนตวงยา อย่าคิดว่าไม่สำคัญ -- ตรวจสุขภาพประจำปี ที่ไหนคุ้ม!!!


ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ สินค้า -- มาตรฐาน คุณภาพผลิตภัณฑ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)381.34 ฉ165CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)381.34 ฉ165CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram