Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleLovely DNA สายพันธุ์แห่งรัก
Author พิภพ จิรภิญโญ
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 241 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

ธรณิน หมอหนุ่มผู้มาดมั่นและจริงจังกับชีวิตครอบครัว เมื่อเขาได้พบรักตามใจปรารถนา จึงได้ปวารณาว่า จะศึกษาวิชากุมารแพทย์ให้ถึงแก่นแท้และอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้นอกจากจะช่วยในการยังชีพของเขาแล้ว ความรู้ทางด้านเด็กยังจะมีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูกๆ ของเขา ให้สมบูรณ์ ดี และเก่ง ตามศักยภาพของลูกแต่ละคน -- ปกหลัง


CONTENT

ก่อนจะพบหญิงในดวงใจ -- นักศึกษาแพทย์หญิงเพิ่งข้ามฟาก -- ก่อนจะเป็นกุมารแพทย์ -- ER ห้องฉุกเฉิน -- ห้องวิกฤติ : ไอซียู -- ปีสุดท้ายก่อนเป็นหมอเด็ก -- คณิตศาสตร์ชีวิต -- เตรียมตัวมีบุตร -- ตั้งครรภ์ให้สมบูรณ์ -- กำเนิดลูกทราย -- ธรรมชาติของทารก -- วางแผนเลี้ยงลูก -- ศึกษาวิชาเด็กต่อต่างประเทศ -- เลี้ยงลูกด้วยหลัก 4L ให้ได้ 4Q -- กำเนิดลูกเพชร -- ดูแลสุขภาพตนเองเพื่ออนาคตลูก -- วัยอนุบาล -- สอนลูกวัยอนุบาลด้วยความใกล้ชิด -- ปัญหาสุขภาพของลูกในวัยอนุบาล -- เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก -- เริ่มเรียนในชั้นประถมต้น -- การเรียนในชั้นประถมปลาย -- ทำให้ดูคือการสอนลูกที่ดีวิธีหนึ่ง -- เลือกโรงเรียนมัธยมต้นให้ลูก -- การเรียนในชั้นมัธยมต้น -- เปลี่ยนโรงเรียนเมื่อเข้าสู่มัธยมปลาย -- วัยรุ่น : แม่กับลูกสาว พ่อกับลูกชาย -- การเรียนในชั้นมัธยมปลายสายวิทย์ -- ดีเอ็นเอคู่เก่าเปลี่ยนเป็นดีเอ็นเอคู่ใหม่


การเป็นบิดามารดา เด็ก -- การเลี้ยงดู พัฒนาการของเด็ก วัยรุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 พ713ลCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 พ713ลCHECK SHELVES
Education Library649.1 พ713ลCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram