Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorนลิน จันทร
TitleMicrosoft project 2010 / นลิน จันทร
Imprint กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

แนะนำ Project 2010 -- หลักการบริหารโครงการ -- เริ่มต้นสร้างโครงการด้วย Project 2010 -- การสร้างและทำงานกับโครงการ -- การเชื่อมต่องาน (Link) -- งานย่อยและการจัดการกับงานย่อย -- การจัดการกับทรัพยากร (Resource) -- การปรับแต่งทรัพยากรให้ดีที่สุด -- งานวิกฤตและการแก้ไขความเสี่ยงในโครงการ -- การกำหนด และการจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ -- ติดตามความคืบหน้าของงานในโครงการ -- การกรองและการเรียงลำดับข้อมูล -- การพิมพ์รายงาน -- การจัดการหลายโครงการ -- การใช้ "แมโคร"ลดขั้นตอนการทำงาน


ไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์ โครงการ -- การวางแผน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library005.3684 น284ม 2554CHECK SHELVES
Chula Business School Library : Audio-Visual Collection005.3684 น284ม 2554LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram