Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์ / วันทนา อารีประยูรกิจ = Verifying interface compatibility of components for product integration
Author Wantana Areeprayolkij
Imprint 2553
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32507
Descript ก-ฏ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงส่วนประกอบเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบส่วนย่อยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและการนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อเนื่องถึงกระบวนการบูรณาการผลิตภัณฑ์ กรณีที่แย่ที่สุด สาเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ในส่วนของบททบทวนวรรณกรรมได้มีผู้เสนอแนะถึงกิจกรรมในการทวนสอบคำอธิบายส่วนต่อประสานและการจัดการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสานว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของกระบวนการบูรณาการผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับความสมบูรณ์ครบถ้วนและสภาพความเข้ากันได้ นอกจากนี้ระบบการจัดการคำอธิบายส่วนต่อประสาน หรือไอดีเอ็มเอส ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมการตรวจสอบส่วนต่อประสานได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยมีภาพแผนส่วนประกอบยูเอ็มแอลเป็นข้อมูลนำเข้า การทวนสอบความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานบรรลุผลได้โดยใช้วิธีการท่องกราฟส่วนประกอบพึ่งพาที่เรียกว่า กราฟความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ หรือซีซีจี ซีซีจี คือ กราฟแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบถูกแทนด้วยบัพ และแต่ละความสัมพันธ์ของส่วนประกอบที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันถูกแทนด้วยเส้นเชื่อมภายในกราฟ กรณีศึกษาจำนวน 3 กรณีถูกนำมาใช้สำหรับการทดสอบและการประเมินผลเชิงจิตวิสัยในแง่ของความถูกต้องและการนำมาใช้งานของระบบไอดีเอ็มเอส
The growing approach of Component-Based software Development has had a great impact on today system architectural design. However, the design of subsystems that lacks interoperability and reusability can cause problems during product integration. At worst, this may result in project failure. In literature, it is suggested that the verification of interface descriptions and management of interface changes are essential factors to the success of product integration process. This research thus presents an automation approach to facilitate reviewing component interfaces for completeness and compatibility. The Interface Descriptions Management System (IDMS) has been implemented to ease and fasten the interface review activities using Unified Modeling Language (UML) component diagrams as input. The method of verifying interface compatibility is accomplished by traversing the component dependency graph called Component Compatibility Graph (CCG). CCG is the visualization of which each node represents a component, and each edge represents communications between associated components. Three case studies were studied to subjectively evaluate the correctness and usefulness of IDMS.


ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก (ระบบคอมพิวเตอร์) Component software Computer interfaces User interfaces (Computer systems) Graphical user interfaces (Computer systems)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis531694LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram