Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบนเส้นทางสายสันติภาพ
Author สุทธิดา มะลิแก้ว
Imprint นครปฐม : มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ, 2555?
Descript 153 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

SUMMARY

"บนเส้นทางสายสันติภาพ" เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากการที่ได้ไปปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก (Force Commander, United Nations Transitional Administration in East Timor Peace Keeping Force - FC UNTAET PKF) ของพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ... มีเค้าโครงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชื่อบุคคลและตำแหน่งหน้าที่นั้นได้ตั้งใหม่หรือสมมุติขึ้นบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ด้วยประสงค์จะใช้หนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องราวน่าสนใจ ... มีเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในแต่ละรูปแบบ มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การบันทึก รวมไปถึงชื่อของพลทหารเลนนาร์ด แมนนิง แห่งกองทัพนิวซีแลนด์ และพลทหารราม เจซี แห่งกองทัพเนปาล ผู้สละชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษ พลทหารกองการ นาคำมูล แห่งกองทัพไทย ซึ่งประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสจนทุพพลภาพเหลือเพียงลมหายใจและชีวิตที่จำกัด ตลอดจนวีรกรรมอันควรแก่การจดจำของบรรดาทหารชาติต่างๆ อีกหลายนายที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพครั้งนั้น ให้คงอยู่ตลอดไปไม่จางหายไปกับกาลเวลา อันเป็นความมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ -- คำนำ


บุญสร้าง เนียมประดิษฐ ทหาร -- ไทย -- บันทึก กองกำลังรักษาสันติภาพ -- ติมอร์ตะวันออก ความช่วยเหลือทางทหารของไทย -- ติมอร์ตะวันออก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.87 ส773บสCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.87 ส773บสCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram