Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสะอาด
Author พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
Imprint กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 163 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) แห่งวัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพระอริยเจ้าที่ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ และเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม หนังสือ ‘สะอาด’ เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ ซึ่งทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือ ธรรมะล้ำค่า ที่หลวงพ่อพุธได้เมตตาแสดงธรรมได้ในหลายโอกาส สั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ไว้อย่างง่าย ๆ โดยได้นำมารวบรวม จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านง่าย เข้าใจง่าย สู่การปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่งดงาม โดยเล่มนี้ได้เริ่มต้นที่ ศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ เพราะศีลเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง รวมถึงข้อธรรมที่เหมาะกับปุถุชนที่ดำเนินชีวิตทางโลก แต่ไม่ละทิ้งทางธรรม ซึ่งจะทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองทางไปพร้อม ๆ กัน -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

ศีล ที่สุดแห่งธรรม -- ปุจฉาธรรมกับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย -- รู้ซึ้งถึงกรรม -- หลวงพ่อพุธ เล่าถึงครูบาอาจารย์ -- ธรรมะดีสำหรับชีวิต -- ธรรมะบริสุทธ์ -- หลวงพ่อสอนไว้ตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์


ศีล ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สอCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สอCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram