Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพระไพศาล วิสาโล
Titleในเคราะห์มีโชค / พระไพศาล วิสาโล
Imprint กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 183 หน้า ; 19 ซม

SUMMARY

เราทุกคนย่อมเป็นผลจากการปรุงแต่งของสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย แต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน แม้ความจริงจะมีอยู่ว่า มนุษย์เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดธรรมชาติ ส่วนธรรมชาตินั้นอยู่ได้แม้ไม่มีเราก็ตาม ศักยภาพที่เพิ่มพูนในหลายศตวรรษที่ผ่านมาทำให้เรามีความสามารถในการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมน้อยลง ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้ขยายสมรรถนะของมนุษย์อย่างมากมายจนสามารถพลิกผันธรรมชาติทั้งบนดินในน้ำและบนฟ้าได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ศักยภาพดังกล่าวถูกใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษย์ แต่มักลงเอยด้วยความพินาศของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังมีศักยภาพอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ ความสามารถในการรักษาใจให้เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ไม่ผันผวนตกต่ำแม้สิ่งแวดล้อมจะผันแปร ถึงกายจะถูกบีบคั้นกระทบกระแทก แต่ใจก็สงบเย็นได้ ใช่แต่เท่านั้นเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์อันเลวร้ายย่ำแย่ ทำให้จิตใจนอกจากจะไม่เป็นทุกข์แล้ว ยังมีความเจริญงอกงามมั่นคง ความสามารถดังกล่าวนี้เองที่สามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชค เช่นเดียวกับต้นไม้ที่เปลี่ยนขยะปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดอกไม้ให้งดงามและผลไม้ให้หอมหวาน แต่ทุกวันนี้ศักยภาพดังกล่าวมักถูกมองข้ามไป ผู้คนจึงมุ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ครั้นสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปดั่งใจหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เมื่อใดที่เราตระหนักถึงศักยภาพในทางจิตดังกล่าว เราจะเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเอง ฝึกจิตให้ฉลาดในการมองโลกและเข้าใจชีวิต อันจะทำให้เราเห็นโลกในมุมใหม่ ขณะเดียวกันก็ยกจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมและมีความสุขได้ง่ายขึ้น -- คำปรารภ


CONTENT

เปิดประตูใจ -- รับมือกับอารมณ์ที่มาเยือน -- ดาบสองคม -- ความสุดโต่งในยุคข่าวสารข้อมูล -- มือสมัครเล่นก็เป็นเลิศได้ -- เป็นเลิศได้เมื่อไม่มี "ฉัน" -- ชีวิตที่ถูกอำนาจกัดกร่อน -- ม้านอกสายตา -- ความดีไม่มีเส้นแบ่ง -- ในโชคมีเคราะห์ ในเคราะห์มีโชค -- ช้าลงสักนิด -- เหนือความยากคือความง่าย -- ปัญหาอยู่ที่ผู้มอง -- พร้อมรับความสูญเสีย -- อย่าผัดผ่อน -- รื่นรมย์บนผาสูง -- เคยเสียแล้ว -- ออกจากกรงที่ขังตนเอง -- ความสุขที่ปลายทาง


ความดี การดำเนินชีวิต จิตวิทยาประยุกต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158 พ355นCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158 พ355นCHECK SHELVES
Arts LibraryBQ4570.L5 พ298นCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request

1 copy being processed for Arts Library.LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram