Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพระปรมาภิไธยที่พบในประเทศไทย
Author [บรรณาธิการ, สุนิสา จิตรพันธ์]
Imprint กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2554
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม

SUMMARY

รวบรวมอักษรพระปรมาภิไธยและอักษรพระปรมาภิไธยย่อในเบื้องต้น ที่พบจากภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง ดังนี้ ภาคกลาง พบที่จังหวัดราชบุรี 5 แห่ง จังหวัดสระบุรี 6 แห่ง ภาคตะวันออก พบที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง และจังหวัดตราด 3 แห่ง ภาคใต้ พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ชุมพร 2 แห่ง ระนอง 1 แห่ง สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง พังงา 1 แห่ง พัทลุง 2 แห่ง ตรัง 2 แห่ง และนครศรีธรรมราช 1 แห่ง -- คำนำ


CONTENT

ราชบุรี : เขาวังสะดึง ; ถ้ำจอมพล ; ถ้ำระฆัง ; ถ้ำสาริกา ; ถ้ำจระเข้ -- สระบุรี : ถ้ำพระโพธิสัตว์ ; ถ้ำมหาสนุก ; ถ้ำวิมานจักรี ; ผาเสด็จพัก ; วัดพระพุทธฉาย ; ผาเขาขาด -- ปราจีนบุรี : โบราณสถานลายพระหัตถ์ -- จันทบุรี : น้ำตกพลิ้ว -- ตราด : น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง ; เกาะกูด ; น้ำตกคลองนนทรี เกาะช้าง -- ประจวบคีรีขันธ์ : ถ้ำคีรีวงศ์ ; ถ้ำพระยานคร -- ชุมพร : ถ้ำเขาเงิน ; เกาะลังกาจิว -- ระนอง : อนุสาวรีย์ จปร. -- สุราษฎร์ธานี : เกาะเต่า ; เกาะพงัน ; น้ำตกหน้าเมือง -- พังงา : วุดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) -- พัทลุง : เกาะสี่ เกะห้า ; วัดคูหาสวรรค์ -- ตรัง : เขากะช่อง ; วัดเขาปินะ -- นครศรีธรรมราช : น้ำตกกะโรม


กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.3 พ344CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram