Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผ่าขุมทรัพย์พม่า : เปิดประตูการค้าตะวันตก
Author บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และคณะ
Imprint กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

พม่าโดยสังเขป -- พม่ากับงานหนักประธานอาเซียนปี 2557 -- พรมแดนใหม่ด้านการลงทุน -- ทวายโปรเจ็กต์กับบทบาทการเปิดประตูตะวันตก -- รัฐบาลไทยกับการสนับสนุนโครงการทวาย -- เชียงราย: จุดเชื่อมต่อการค้าชายแดนสี่เหลี่ยมทองคำ -- ด่านสิงขร กับการยกระดับจุดผ่อนปรน -- กาญจนบุรี: ประตูเชื่อมโลกฝั่งตะวันตก -- ระนอง: ประตูตะวันตกเชื่อมโยงเส้นทางการค้า -- เกาะสอง-วิคตอเรียพอยต์ "เกตเวย์" อาเซียนสู่พม่า -- ทุนพม่ารุกคืบปักหลักธุรกิจฝั่ง จ.ระนองรับเปิดอาเซียน -- แรงงานพม่ากับลมหายใจของสมุทรสาคร -- "เมียนมาร์ทาวน์" ภาคเหนือ -- มหาชัยนิเวศน์: เมียนมาร์ทาวน์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย-พม่า -- ชนกลุ่มน้อยชายแดนภาคเหนือ: กองทัพขับเคลื่อนด้วยยาเสพติด -- พลิกประวัติคนกลุ่มน้อยภาคเหนือ -- ขุนส่า: ราชายาเสพติดโลก -- "เหว่ย เซียะ กัง" ราชา "ยาบ้า" แห่งว้าแดง -- เผยโฉมมหาเศรษฐีผู้กุมชีพจรธุรกิจพม่า -- โรฮิงญา: คนไร้รัฐที่ไม่มีใครต้องการ -- ฟ้าใหม่หลังปลดโซ่ตรวนสื่อพม่า


พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย พม่า -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ไทย ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- พม่า foreign relations foreign investment economic relations

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 85581CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.20092 บ545ผ 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)382.095930591 บ545ผCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)382.095930591 บ545ผCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram