Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอิสลามกับความจริงที่ต้องรู้
Author สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
Imprint ยะลา : สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 61 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ภาษาและเผ่าพันธุ์ -- การไม่ยอมรับการอยู่ภายใต้ปกครองของชนต่างศาสนิก -- การชูความเป็นเชื้อชาติและการต่อสู้เพื่อขอแบ่งแยกดินแดน -- การญิฮาด -- การชะฮีด -- การไม่อาบน้ำศพอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ -- การสุมปะฮฺ -- การใช้ผ้ายันต์ และเครื่องรางของขลัง -- การฆ่าบุคคลที่เป็นกาฟิรฺและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมุนาฟิก -- การทำลายศพ -- การฆ่าผู้บริสุทธิ์ การทำลายทรัพย์สินของประชาชนและศาสนสถาน -- บทบาทของอุละมาอฺและผู้นำศาสนา -- การเคารพเชื่อฟังบิดามารดา -- การรับเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ -- คำตอบและข้อเสนอแนะของอดีตจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม


ศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมอิสลาม

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 01036 2551LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram