Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย
Author ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Imprint กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

วิธีเลือก(เนื้อ)คู่ -- ไวรัสโรคจิต -- โรคพิษสุราเรื้อรัง -- สู้ภัยน้ำท่วม -- โอกาสหลังน้ำท่วมของการศึกษาไทย -- ชีวิตเป็นของเรา ไม่ใช่ของเจ้านาย -- เคล็ดลับการบริหารเวลา -- สมาธิสั้น -- ความเห็นต่างเรื่องโรคสมาธิสั้น -- ความเข้าใจผิดเรื่องสัญลักษณ์การแพทย์ -- ยาปฏิโทมนัสดีจริงหรือ -- ความเห็นต่างเรื่องยาปฏิโทมนัส -- อุบายขายโรคจิตละเหี่ยก่อนมีประจำเดือน -- ยาราคาแพงสำหรับคนแก่สมองเสื่อม -- วิธีเลี้ยงลูกอย่างสั้นที่สุด -- วิธีรักษาเด็กติดเกมอย่างสั้นที่สุด -- วิธีเลี้ยงลูกด้วยมือถือ -- มายาคติ เจตจำนงเสรี และวัฒนธรรม


สุขภาพ -- รวมเรื่อง รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)089.95911 ป421ปCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.95911 ป421ปCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram