Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleปั้นอี๋ซิง : จากจีนสู่สยาม = Yixing teapot : from China to Siam
Author วรวิทย์ วรภัทรากุล ; ถ่ายภาพและแต่งภาพ, ศิรภพ แก้วกรวิชญ์ ... [และคนอื่นๆ] ; วาดภาพประกอบ, ป่าน อนิวรรต
Imprint กรุงเทพฯ : คติ, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript-

CONTENT

ปั้นอี๋ซึงและเมืองอี๋ซึง -- รายละเอียดเกี่ยวกับปั้นอี๋ซึง: ส่วนประกอบของปั้นชา ; ชนิด-รูปทรง--ผิว-พวย-ก้น ของปั้นชา -- การแบ่งยุคปั้นชา: ยุคบุกเบิก ; ยุคของกงซุน ; ยุคของสือต้าปิน ; ยุคของเฉินหมิงหย่วน ; ยุคของเฉินหงโซ่ว ; ยุคของกู้จิ่งโจว -- ช่างและปั้นชาที่มีชื่อเสียงแต่ละสมัย: สมัยราชวงศ์หมิง ; ราชวงศ์ชิง ; สมัยปัจจุบัน ; สุดยอดช่างปั้น -- ตราและตัวอักษรบนปั้นชา -- การตกแต่งลวดลายลงบนปั้น: การปั้น ;การพิมพ์; การแปะหรือติด ; การแกะฉลุ ; การแกะสลักภาพนูนต่ำ ; การเคลือบสี ; การหุ้มดีบุก ; การฝังด้วยเส้นเงิน เส้นทองและมุก -- ปั้นจีนสยาม: ปั้นที่จีนผลิตเพื่อส่งขายไทย: ปั้นกงเก็ก-ปั้นลี่ชิง ; ปั้นที่ไทยสั่งทำ: ทรงลูกแก้ว-ทรงเท้าปุ่มคอหม้อ-ทรงก้นช้อยคอช้อย ปั้นสายรูปแมงดาพวยชวาลา ปั้นสายแมงดาค่อมแต่พวยตรง ปั้นอย่างบ่าลด ; ตราประทับ: ตรา จปร. ตราหนู ตราธรรมจักร ตรายันต์ตรีนิสิงเห ตรายันต์เถาะ ตรายันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ตราม้า ตราแผ่นดิน ตราแกซัว ตราตวน ตราโป้สินหนีงวน ตรา พ.ศ. ๒๔๕๖ ตราย่งสูงห้วดกี่ ; ปั้นขนาดจิ๋ว (ปั้นเจ้าฟ้า) ; การตกแต่งปั้นของช่างไทย -- ตารางเปรียบเทียบสมัย ไทย-จีน


ปั้นชา เครื่องปั้นดินเผา -- จีน เครื่องปั้นดินเผาอี๋ซิง เครื่องถ้วยหิน -- จีน ช่างปั้น -- จีน อี๋ซิง (จีน)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)738.2 ว281ป 2555CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 738.2 ว281ป 2555LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram