Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleหัตถเรขานิเทศ (ตำรับลายมือ ฉบับสมบูรณ์มาตรฐาน) พร้อมด้วยดวงหัตถศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2538)
Author โดย พันตรี หลวงวุฒิรณพัสดุ์
Imprint กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2538
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่
Descript 724 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ลักษณะของมือและนิ้ว เล็บ ขน หนัง -- เนินบนฝ่ามือ -- เส้นชีวิต -- เส้นความคิด (เส้นสมอง) -- เส้นหัวใจ -- เส้นโชค -- เส้นอาทิตย์ -- เส้นชนิดปานกลางและการพยากรณ์ -- เครื่องหมายต่างๆ บนฝ่ามือ -- การกำหนดอายุตามแบบสากล -- เคล็ดลับของจักรราศีในฝ่ามือกับการกำหนดอายุที่แน่นอน -- การดูลักษณะและเรื่องน่ารู้ : ลักษณะของบุรุษ ; ลักษณะของสตรี ; ลักษณะมือบุคคลจำพวกต่างๆ ; พยากรณ์ฐานะบุคคลตามลำดับชั้น ; เครื่องประกอบในการดูลายมือ ; การดูลักษณะบางอย่าง ; วิธสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง -- เทียบดวงหัตถศาสตร์กับโหราศาสตร์ -- การพยากรณ์หัตถศาสตร์สัมพันธ์กับโหราศาสตร์ -- การหาเรือนพยากรณ์เพื่อตอบคำถาม -- การนับเรือนกำหนดเดือนพยากรณ์


หัตถศาสตร์ การทำนายโชคชะตา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.6 ว643หIN REPAIRLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram