Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคดีเกิดจากรถ : โอกาสแพ้ชนะและค่าเสียหาย
Author พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี, ผู้พิพากษา
Imprint กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 200 หน้า ; 26 ซม

SUMMARY

สาระสำคัญ ประกอบไปด้วยพท้นฐานการกระทำที่เป็นละเมิด โดยเน้นที่เรื่องการกระทำที่เป็นละเมิดอันเกิดจากรถยนต์ ซึ่งจะกล่าวถึงผู้มีสิทธิดำเนินคดี สิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายต่าง ๆ ผู้ต้องรับผิดชอบและผู้ต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทำละเมิดพร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ -- จากปกหลัง


CONTENT

พื้นฐานการกระทำที่เป็นละเมิด -- สภาพความพร้อมของรถ -- การละเมิดหรือเฉี่ยวชน -- ร้องรอยในที่เกิดเหตุ -- การขับรถบนเส้นทางเอก เส้นทางโท และขับเข้าบริเวณ 4 แยก -- ตายทันที -- ไม่ตายทันที -- บาดเจ็บสาหัส+ไม่สาหัส -- ทรัพย์สินเสียหาย -- เจ้าของ -- ผู้ครอบครอง -- ผู้รับประกันภัย -- ผู้กระทำละเมิด -- บุคคลหลายคนร่วมกันกระทำละเมิด -- ผู้ซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ทำละเมิด -- สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้าง -- ผู้รับประกันภัยค้ำจุน -- ความผิดในการกระทำละเมิด -- การประนีประนอมยอมความ -- อายุความการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย -- ข้อเท็จจริงคดีอาญาผูกพันใครในคดีแพ่ง -- การพิพากษาคดี


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- คดีและการสู้คดี ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)346.0322 พ642คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.0322 พ642คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram