Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสิ่งที่คนตายไม่เคยรู้
Author นิลมณี
Imprint กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555
Descript 256 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

เรื่องของการตาย -- สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ -- เจตภูต -- ผี -- เรื่องเซ่นเครื่องไหว้ -- พิธีฝังศพ -- พิธีสตี -- เหตุจำเป็นที่ต้องทำศพ -- จารีตของแต่ละถิ่น -- พิธีทำศพต่ออายุ -- บอกหนทาง -- เฝ้าผี -- เรื่องแมว -- อาบน้ำศพ -- แต่งตัวศพ -- นุ่งผ้าศพ -- ตำหมากใส่ปากศพ -- ปิดหน้าศพ -- กรวยดอกไม้ธูปเทียน -- การมัดศพ -- เบิกโลง -- แดนของคนที่ตายไป -- ตามไฟหน้าศพ -- พระสวด -- เซ่นศพ -- นางร้องไห้ -- ทำบุญ 7 วัน -- ทำบุญ 50 วัน 100 วัน -- พวงหรีด -- ไว้ทุกข์ -- เผาศพ ปลงศพ -- ยกศพออกจากเรือน -- ชักฟาก 3 ซี่ -- ประตูป่า -- ตีหม้อน้ำและหม้อไฟหน้าศพ -- ซัดข้าวสาร -- หามศพ -- โปรยข้าวตอก -- ชักศพ -- แย่งศพ -- ทางสี่แพร่ง -- หาที่ปลงศพ -- เผาศพ -- ชักมหาบังสุกุล -- คว่ำศพเผา -- เวียน 3 รอบ -- เอาโลกกระแทกเชิงตะกอน -- ทิ้งเบี้ยให้ตากลียายกลา -- ต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพ -- ทำพิธีเผาศพเก็บกระดูก


ความตาย พิธีศพ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)393 น664สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)393 น664สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram