Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเกริกฤทธี ไทคูนธนภพ
Titleราชอาณาจักรเขมร : ประวัติศาสตร์การสร้างชาติถึงการล่มสลายของอาณาจักรละแวก / เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ
Imprint กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2555
Descript 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ตำนานการก่อสร้างราชอาณาจักรกัมพูชา -- พญานาคาช่วยสร้างเมืองนครวัด นครธม -- เรื่องเล่าเกี่ยวกับนายร่วง นายกองขนส่วนน้ำเมืองสุโขทัย -- พระเจ้ากรุงพาลไม่ยอมส่งส่วยพญานาคาและคำสาปแช่งของพระฤษี -- จากพระเจ้าพรมถึงพระเจ้าปักษีจำกรงก็ยังไม่หลุดพ้นคำสาป -- บุรุษแตงหวานเสวยราชย์ครองกัมพูชา -- ยุคสมัยแห่งราชอาณาจักรขอม ตามคตินักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ -- อาณาจักรฟูนัน หรืออาณาจักรพนม -- จักรวรรดิขแมร์ หรืออาณาจักรขอม ก่อนเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรสยาม -- สถาปนากรุงศรีอยุธยา ยกทัพไปกระทำ ขอมแปรพักตร์ -- สมเด็จพระราเมศวร ยกทัพตีเมืองเชียงใหม่ ทัพเขมรลอบกวาดครัวราษฎรกลับ -- เหตุการณ์วุ่นวายทางกรุงศรีอยุธยา -- สงครามกลางเมืองกัมพูชา ก่อนสถาปนาอาณาจักรละแวก -- แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา เป็นทุรยศและจลาจล -- สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยกทัพตีเมืองละแวก -- กัมพูชาเสียเมืองให้ญวน พระยาสวรรคโลกสู้ศึกไม่สำเร็จ -- ละแวกยกทัพมาหยามหลังกรุงศรีอยุธยาเสียเมืองให้แก่พม่า -- กรุงศรีอยุธยาขึ้นแก่พม่า ละแวกลอบยกทัพมาถึงสามครั้ง -- สืบเชื้อวงศ์กัมพูชา และพรรณนาว่าด้วยอาณาจักรละแวก -- เบื้องหลังเหตุวิปลาสที่ทำให้ละแวกเสียเมือง -- พระนเรศวรประกาศอิสรภาพ พระยาละแวกขอเป็นไมตรี -- หลังทำศึกกับเชียงใหม่ ยุติสัมพันธ์กับเมืองละแวก -- สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า เสด็จยกทัพสู่เมืองละแวก -- เหตุการณ์สู้รบที่เมืองพัตบอง โพธิสัตว์และบริบูรณ์ -- กองทัพกรุงศรีอยุธยา บุกโจมตีเมืองละแวก -- พิธีปฐมกรรมพระยาละแวก -- นักพระสัตถาขึ้นเป็นพระยาละแวกองค์ใหม่ -- การเรียกขานพระนามกษัตริย์กัมพูชากับความสับสนทางประวัติศาสตร์ -- หลังกรุงศรีฯ ยกทัพกลับ สองฝรั่งช่วยกอบกู้บ้านเมือง -- พระศรีสุโยพรรณกลับมาจัดการบ้านเมือง -- สงครามปราบเสี้ยนหนาม รวมชาติรวมแผ่นดินกัมพูชา -- สมเด็จพระราชโองการ พระบรมราชารามาธิบดีฯ


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.6 ก764รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.6 ก764รCHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS554.8 ก257รCHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS554.8 ก257รCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram