Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleครึ่งหนึ่งของความ (ไม่อยาก) รู้
Author เรณู ปัญญาดี
Imprint นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 35, 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ครึ่งหนึ่งของความ (ไม่อยาก) รู้ (2546-2555) แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก “ครึ่งแรกของความ (ไม่อยาก) รู้” (2546-2549), ส่วนที่สอง “ชำระรายวัน” (2549-2550), และส่วนที่สาม “ครึ่งหลังของความ (ไม่อยาก) รู้” (2554-2555) ในเล่มนี้ ครอบครัวป่วงๆ ของระกา-ราณี ต้องเผชิญกับความฉิบหายวายป่วงเข้าไปอีกเมื่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญของคณะรัฐประหาร ตัวละครหน้าเก่าที่อวตารแปลงร่างมาในเสื้อคลุมแบบใหม่ ปลุกให้ความทรงจำของคนรุ่นพ่อต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ย้อนกลับมาทับซ้อนกับปรากฏการณ์ความรุนแรงที่ฝ่ายอนุรักษนิยม/รอยัลลิสต์กระทำต่อกลุ่มที่ต้องการปฏิรูปสถาบันฯ แก่นแกนของเล่มนี้จึงดูเหมือนอยู่ที่การต่อสู้กันของ “ความรู้” และ “ความไม่อยากรู้” อย่างที่ตัวการ์ตูนพูดในตอนหนึ่งว่า “ครึ่งหนึ่งของความรู้คือรู้ว่าเราจะหาความรู้ได้ที่ไหน” (ฝ่ายเสื้อแดงที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและฝ่ายปัญญาชนก้าวหน้าที่เสนอการแก้ไขมาตรา 112) และ “อีกครึ่งหนึ่งของความรู้คือ รู้ว่าเราไม่อยากรู้อะไร” (ฝ่าย อนุรักษนิยมและรอยัลลิสต์ซึ่งต้องการดำรง status quo ของตนเอง และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการทุกรูปแบบ) ในขณะที่สื่อกระแสหลักน่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของ “ความไม่รู้” (ignorance) อย่างจงใจ เพราะถึงที่สุดแล้ว ได้เลือกที่จะจำกัดตัวเองอยู่ที่การเป็นกระดาษชำระรายวันซึ่งไม่ผลิตสร้างองค์ความรู้ใดๆ ให้แก่สังคม -- สำนักพิมพ์


ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)320.9593 ร765คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ร765คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram