Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleหมาเห่า
Author ใบตองแห้ง
Imprint กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 231 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

อุดมการณ์สื่อ Saga : responsibility -- อภิสิทธิ์ ขวัญใจจริตนิยม -- ถอยไม่ได้ทั้งสองฝ่าย -- หนึ่งเสียงเอาความรุนแรง -- ก้าวให้พ้นทักษิณ -- เส้น ของม็อบเสื้อแดง -- ใบอนุญาตฆ่าโดยคนชั้นกลาง -- ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย -- อิน-จัน แฝดสยอง -- ปรองดองทางยุทธวิธี -- สิบเก้าเดือนเก้า -- 34 ปี 6 ตุลา ที่สุดแห่งความสามานย์ -- เดือนตุลาของเสื้อแดง -- แก้รัฐธรรมนูญโจร-เอาวา -- ตุลาการในสวนหลังบ้าน -- 2553 ปีแห่งการต่อสู้ทางชนชั้น -- 2554 ปีแห่งการยกระดับ


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)320.9593 บ942หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 บ942หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram