Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleชีวิตแสนสุขในเชียงใหม่
Author รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Imprint กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 439 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เชียงใหม่วันนี้ -- นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ -- เดินขึ้นดอยประเพณีรับน้อง มช. -- ที่เที่ยวรอบๆ มช. -- ใต้ร่มลำไย -- มนต์เสน่ห์ต้นยางเชียงใหม่-ลำพูน -- ป้าย่น : ต้นตำรับแหนมเชียงใหม่ -- อาจารย์พิเศษมช. -- ชาวนาไทยกับการเปลี่ยนแปลง -- สิงฆะ วรรณสัย : ปราชญ์ล้านนา -- ไกรศรี นิมมานเหมินท์ : ปัญญาชนล้านนา -- อาหารการกินในนครพิงค์ -- เสนีย์ เสาวพงศ์ และสุวัฒน์ วรดิลก เป็นอาจารย์มช. -- อ.ไชยวรศิลป์และสมบูรณ์ วรพงษ์ -- โครงการตำรามหาวิทยาลัย -- กลุ่มคอร์แนลที่มช. -- ดร. สุเทพ สุนทรเภสัช นักมานุษยวิทยาของโลก -- ม.ล.มานิจ ชุมสาย ที่เชียงใหม่ -- เสฐียรโกศศหาเพื่อนที่เชียงใหม่ -- วิถีคนเมือง : ประเพณีและวัฒนธรรม -- ปลายชีวิตที่เชียงใหม่


รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS589.C5 ร242ช 2554CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS589.C5 ร242ช 2554CHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.C5 ร242ช 2554CHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.C5 ร242ช 2554CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ร639ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ร639ชCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram