Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัย
Author โดย คมศักดิ์ ปาณะโส
Imprint กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (4), 100 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

มนุษย์ไม่รู้คิดก็ไม่ผิดกับดิรัจฉาน -- มนุษย์-สัตว์ อยู่โลกเดียวกันแท้ๆ แต่ทำไม? จึงถูกจัดให้อยู่คนละภพภูมิ -- มนุษย์เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน -- กิเลสตัณหาพามนุษย์ให้ทำชั่วก็มี ทำดีก็เยอะ -- มนุษย์ผู้ต้านกระแส-ทวนกระแส คือมนุษย์แท้สายพันธุ์พุทธภูมิ -- ภพภูมิที่มนุษย์จะต้องไปเกิดใหม่หลังสิ้นใจ -- ทางเลือกที่ดีที่สุดที่มุษย์สายพันธ์แท้ไม่ควรพลาด -- การวางแผนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายตามแบบพุทธวิธี -- การปฏิบัติกายใจให้เข้าถึงความเป็นอริยะ


การปฏิบัติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.25-526LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram