Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleน้ำมันหอมระเหยไทย : สุคนธบำบัดจากดอกไม้หอมไทย (ตอนที่ 2)
Author ศิริเพ็ญ จริเกษม, ศิรินันท์ ทับทิมเทศ, อุบล ฤกษ์อ่ำ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม

SUMMARY

นำเสนอองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยในแง่ของสุคนธบำบัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของสุคนธบำบัด การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสุคนธบำบัด และโครมาโทแกรมแสดงองค์ประกอบทางเคมีของไม้ดอกหอมพื้นบ้านไทยที่มีศักยภาพทางสุคนธบำบัด จำนวน 38 ชนิด -- คำนำ


CONTENT

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุคนธบำบัด -- สุคนธบำบัดกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -- โครมาโทแกรมของน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้หอมไทย


น้ำมันหอมระเหย -- ไทย น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา การบำบัดด้วยกลิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)661.806 ศ466นCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)661.806 ศ466นCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram