Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโพเพทัส ทฤษฎีต่างกาแล็คซี่ แหกกฎธรรมชาติ
Author หมอแกน โพเพทัส
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เข้าใจง่ายกับความหมายของทฤษฎีโพเพทัส -- ประโยชน์สูงสุดของทฤษฎีโพเพทัส -- ทำไมต้องดื่มโพเพทัสจู๊ส -- วิธีการทำสูตรโพเพทัสจู๊ส (Popatas Juice) -- ความสมบูรณ์ของการรักษาโรคหายแบบยั่งยืนที่แท้จริงของทฤษฎีโพเพทัส -- ความแตกต่างระหว่างการรักษาของทฤษฎีโพเพทัสกับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก -- ภาพขั้นตอนการฝึกนั่งกระตุ้นเซลล์ -- ตัวอย่างคำสั่งเสียงเพื่อใช้ในการกระตุ้นคลื่นเซลล์เพื่อการรักษาโรค -- เรื่องเล่ามาบอกต่อ จากโรคยอดฮิต : โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ; โรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย ; มะเร็งไตระยะสุดท้าย ; โรคเอดส์ ; โรคเวียนศีรษะเฉียบพลัน ; โรคปลายประสาทเสื่อม ; โรคเบาหวาน ; ไขมันสูง ; น้ำในหูไม่เท่ากัน ; โรคมะเร็งเต้านม


การแพทย์ทางเลือก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.5 ห177พCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)615.5 ห177พCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram