Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคู่มือการอบรมวิชาว่าความ / รวบรวมโดย สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
Imprint กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2553
Descript 297 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ความรู้กฎหมายเบื้องต้น -- หลักการทำคำฟ้องคดีแพ่ง -- หลักเกณฑ์ในการร่างคำฟ้องคดีอาญา -- หลักการทำคำร้อง คำขอ คำแถลง -- ตารางคำร้อง คำขอ คำแถลง ตาม ป.วิ แพ่ง -- หลักการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และหนังสือมอบอำนาจ -- หลักการทำสัญญา -- หลักการทำพินัยกรรม -- การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา -- หลักการทำคำให้การใคดีแพ่ง -- การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท -- การระบุชื่อคู่ความในคดี -- แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง -- โครงสร้างการดำเนินคดีอาญา


การว่าความ -- คู่มือ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 ค695 2553LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram