Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorลันนา เจริญสิทธิชัย
Titleประเพณีไทยอีสาน / เรียบเรียงโดย ลันนา เจริญสิทธิชัย ; ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คำพูน บุญทวี
Imprint นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

พิธีตรุษสงกรานต์ -- บุญบั้งไฟ -- การเส็งกลองหรือแข่งขันเสียงกลอง -- วันวิสาขบูชา -- บุญถวายพระเพลิง -- บุญเลี้ยงผีตาแฮก -- พิธีบวชเป็นพระภิกษุ -- พิธีกินดองหรือแต่งงาน -- พิธีบายศรีสู่ขวัญ -- บุญเข้าพรรษา -- วันอาสาฬหบูชา -- บุญข้าวประดับดิน -- บุญข้าวสาก -- บุญออกพรรษา -- บุญกฐิน -- บุญก่อกองทราย -- บุญชำฮะหรือบุญชำระ -- พิธีปลูกเรือนใหม่และพิธีขึ้นเรือนใหม่ -- การกินอาหาร -- พิธีลงแขกหรือการลงแขก -- การผูกเสี่ยว -- การตีโปง -- การชูสาว -- ผีปอบและการไล่ผีปอบ -- การควดข้าว -- ครองสิบสี่ -- การทอหูกหรือทอผ้า -- การเกิด -- การตาย -- การสักลายตามร่างกาย -- ปลัดขิกไปเซิ้งบั้งไฟ -- ตำนานการสักลายตามตัว -- ไทยพุงขาวลาวพุงดำ


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คติชนวิทยา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.09593 ล253ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ล253ปCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram