Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 1 : แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้
Author พระไพศาล วิสาโล และคณะ
Imprint กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 214 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต แต่มีน้อยคนที่ยอมรับอย่างสนิทใจว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตาย แม้เราจะได้ยินหรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายของผู้คนวันละหลายครั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ หรืออาจรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานด้วยซ้ำกับความตายของตัวละครในภาพยนตร์หรือวีดีโอเกม แต่เวลานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนในวันข้างหน้า หลายคนกลับรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อยากนึกถึงหรือพูดถึง โดยพยายามทำตัวให้วุ่นจนลืมตาย หาไม่ก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานราวกับว่า ชาตินี้จะไม่มีวันตาย ขณะที่จำนวนไม่น้อยหวัง "ไปตายเอาดาบหน้า" คือผัดผ่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก่ หรือป่วยหนัก ถึงค่อยมานึกถึงเรื่องนี้ -- คำนำ


CONTENT

พินิจความตาย: ดับไม่เหลือ ; หน้าที่ของชีวิต ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน ; ปุญญกถา ; สิทธิที่จะตายอย่างสงบ ; มรณสติ ; โพวา-การเคลื่อนย้ายจิต ; ทองเลน-การให้และการรับ ; การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ -- บทภาวนาสู่ใจสงบ: บทน้อมนำสู่สมาธิ ; บทภาวนาโพวา ; บทภาวนาทองเลน ; บทน้อมนำระลึกถึงผู้ล่วงลับ ; บทเจริญมรณสติ ; บทน้อมนำเพื่อการผ่อนคลาย -- เรียนรู้การเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบ


ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3423 พ355ผ ล.1CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3423 พ355ผ ล.1CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram