Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพระไพศาล วิสาโล
Titleเผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 1 : แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ / พระไพศาล วิสาโล และคณะ
Imprint กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 214 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต แต่มีน้อยคนที่ยอมรับอย่างสนิทใจว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตาย แม้เราจะได้ยินหรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายของผู้คนวันละหลายครั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ หรืออาจรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานด้วยซ้ำกับความตายของตัวละครในภาพยนตร์หรือวีดีโอเกม แต่เวลานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนในวันข้างหน้า หลายคนกลับรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อยากนึกถึงหรือพูดถึง โดยพยายามทำตัวให้วุ่นจนลืมตาย หาไม่ก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานราวกับว่า ชาตินี้จะไม่มีวันตาย ขณะที่จำนวนไม่น้อยหวัง "ไปตายเอาดาบหน้า" คือผัดผ่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก่ หรือป่วยหนัก ถึงค่อยมานึกถึงเรื่องนี้ -- คำนำ


CONTENT

พินิจความตาย: ดับไม่เหลือ ; หน้าที่ของชีวิต ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน ; ปุญญกถา ; สิทธิที่จะตายอย่างสงบ ; มรณสติ ; โพวา-การเคลื่อนย้ายจิต ; ทองเลน-การให้และการรับ ; การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ -- บทภาวนาสู่ใจสงบ: บทน้อมนำสู่สมาธิ ; บทภาวนาโพวา ; บทภาวนาทองเลน ; บทน้อมนำระลึกถึงผู้ล่วงลับ ; บทเจริญมรณสติ ; บทน้อมนำเพื่อการผ่อนคลาย -- เรียนรู้การเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบ


ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3423 พ355ผ ล.1DUE 01-06-21
Central Library (5th Floor)294.3423 พ355ผ ล.1CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram