Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
Titleห้องเรียนมีชีวิต / ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
Imprint กรุงเทพฯ : สันติภาพเพื่อสังคม, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

บทนำ ห้องเรียนมีชีวิต -- โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา -- อุ๊ยสอนหลาน -- บ้านพ่อครูพัน -- เฮือนหมอเมือง -- วัดศรีสุพรรณสืบสานหัตถศิลป์ล้านนา -- ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว -- วิทยาลัยชาวบ้านแม่วาง -- ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาบ้านทุ่งหลวง -- ห้องเรียนเกษตรกรรมธรรมชาติที่แม่ทา -- สวนสายลมจอย : กินอยู่ดีในวิถีธรรมชาติ -- โรงเรียนวัดหนองหล่ม -- คุยเขื่องเรื่องเหมืองฝาย -- เรียนรู้ชีวิตติดดินของ โจน จันได -- โรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน -- วิถีพอเพียงบ้านศีรษะกระบือ -- วิถีแบ่งปันที่บ้านใหม่ -- แพเรียนรู้ที่ฮ่องอ้อ -- โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก -- อาศรมวงศ์สนิท -- สืบสานประเพณี ของดีบ้านหนองขาว -- ชุมชนอยู่ดีมีสุขที่หนองสาหร่าย -- เรียนรู้พันธุ์ไม้ บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ -- ชุมชนโรงช้อน วิถีพอเพียงกลางเมืองกรุง -- โรงเรียน-โรงเล่น -- สวนโมกขพลาราม -- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง -- ห้องเรียนประชาธิปไตยชุมชนที่ตำบลควนรู -- ภูมิปัญญาชุมชนชาวเล -- ห้องเรียนทอผ้านาหมื่นศรี -- ห้องเรียนหนังตะลุง


การศึกษาชุมชน ชุมชนกับโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน ภูมิปัญญาชาวบ้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.19 ช358หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.19 ช358หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram