Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตตะสังคะ, ชาญคณิต อาวรณ์, บรรณาธิการ
Imprintเชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 119 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

CONTENT

ชาวม้งในเวียดนาม : วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ / ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล -- พื้นที่ทางสังคมเพื่อการสืบสวนวัฒนธรรมชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย / เลหล้า ตรีเอกานุกูล -- รูปแบบเรือนพักอาศัยของคนไตและความเชื่อที่เกี่ยวข้อง / สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ -- สิทธิชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กับการใช้อำนาจผ่านเส้นแผนที่ / อัญชลี หาญฤทธิ์ -- ผู้หญิง พิธี และผีมอญ / จิตรานุช ปานขาว -- มองชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในบางมุม : ชาติพันธุ์ในประวัติศาสตร์ล้านนา / ชาญคณิต อาวรณ์ -- บันไดแก้ว : เครื่องพุทธบูชาของชาวไทลื้อ / สมหวัง อินทร์ไชย


ม้ง -- เวียดนาม ชนเผ่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี ชนเผ่า -- ไทย -- เชียงราย ชาวไท -- ไทย สิทธิชุมชน กะเหรี่ยง อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ลื้อ -- ไทย ลุ่มน้ำโขง -- ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.8 ช519 2552CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.8 ช519 2552CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram