Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleมั่นพัฒนา--บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2552
Descript 134 หน้า : ภาพประกอบ ; 26x26 ซม.

CONTENT

อาศิรวาท / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ -- 60 ปีบนรอยทางแห่งการ มั่นพัฒนา: กรมพระคลังข้างที่ ; วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ; บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ; บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด ; การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ -- การลงทุนในธุรกิจ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ; บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ; คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ; เซ็นทรัลเวิลด์ ; แปลงโฉมพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารเดิม ; พลิกฟื้นย่านเก่าย่านเก่า คลองถม ; พัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานปลากรุงเทพฯ ; บางกอกบาร์ซาร์ -- นโยบายและแนวทางในการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่: อนุรักษ์อาคาร-อาคารอนุรักษ์ ถนนพระอาทิตย์ ; หน้าพระลาน ท่าช้างวังหลวง ; วังวาริชเวสม์ -- ทะนุบำรุงวัด -- ตลาด ศูนย์กลางการค้าขายและสายสัมพันธ์ของชุมชน -- ปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เช่าและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่: ชุมชนพลับพลา ; ชุมชนซอยรามคำแหง 39 ; ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ; ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร ; ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร -- มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์-ส่งเสริมและสนับนุนการดำเนินงานเพื่อสังคม


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)352.23 ส691ม 2552CHECK SHELVES
Education Library352.4 ม369CHECK SHELVES
Education Library352.4 ม369CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram