Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวรพล สุทธินันท์
Titleตำราเทวรูปของพราหมณ์ / วรพล สุทธินันท์
Imprint กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2552
Descript 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ยุคพระเวท -- ยุคพราหมณะ -- ยุคฮินดู -- เรื่องราวของโบราณศาสตร์ -- คัมภีร์โบราณต้นแบบของชีวิต -- เส้นทางโบราณศาสตร์สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ -- พระตรีมูติ -- พระพรหม -- พระวิษณุ -- พระนารายณ์ -- พระศิวะ -- พระศิวะในรูปวีระภัทร -- พระศิวะในรูปพระไภรพ -- ปัญจมุขี -- อรรธนารี -- พระลักษมี -- นางสรัสวดี -- นางทุรคา -- นางภัทรกาลี นางกาลี -- ตรีเวณี -- พระคเณศ -- พระการติเกยะ -- พระกามเทพ -- พระอินทร์ -- พระอัคนี -- พระยม -- พระสูรย์ หรือพระอาทิตย์ -- พระวรุณ -- พระวายุ หรือพายุ -- ท้าวกุเวร -- พระจันทร์ หรือพระโสม -- พระนิรฤตุ -- มัตสยาวตาร -- วาราหาวตาร -- นรสิงหาวตาร -- วามนาวตาร -- ปรศุรามาวตาร -- รามจันทราวตาร -- พระรามจันทร์กับสีดา -- กฤษณาวตาร -- พระกฤษณ -- พระกฤษณกุมาร (พระพลกฤษณ) -- พุทธาวตาร -- กัลกยาวตาร -- พญาครุฑ -- เศษะหรืออนันตะนาคราช -- นาคนี -- ท้าววราพณาสูร (ทศกัณฐ์) -- หนุมาน -- นางอัปสร


เทวรูป ฮินดู พราหมณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)246.53 ว228ตCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)246.53 ว228ตCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram