Authorวิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
Titleว่าความ ภาคพิสดารเล่ม 2 / วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 160 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

เค็มกว่าเกลือ -- ซักค้านพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ -- ซักค้านพยานเท็จ -- (ตกม้า)ตายด้วยเรื่องหยุมหยิม -- ซักค้านแบบซ่อนหน้าไม้ -- ซักให้ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ -- ศิลปะการเว้นวรรคในการซักค้าน -- ซักค้านต้องอาศัยจังหวะฝีมือ -- อีกหนึ่งเคล็ดวิชาซักค้าน -- ใช้สิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์ -- ซักค้าน ตอน คุณสะห่ากับคูทนายสะหมา -- ซักค้านเพิ่มข้อสงสัย -- ขยายแนวรบฝ่ายตนให้กว้าง -- ซักค้านต้องใช้คำถามแบบอ้อม -- ซักค้านตามสภาพพยาน -- ต่อให้แน่นปั๋งก็ยังซักค้านได้ -- ซักเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้ได้เรื่อง -- สูตรซักค้านเบื้องต้น -- ซักค้านแบบลดความเสี่ยงภัย -- ยุบหนอพองหนอ ยืดได้หดได้


การว่าความ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 ว796ว 2550 ล.2CHECK SHELVES