Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ / กุลธิดา สามะพุทธิ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 251 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

CONTENT

ลำดับเหตุการณ์สำคัญสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2552 -- เมตตา กูนิง : งานเยียวยามิติใหม่ต้องใช้ข้อมูลนำทาง -- จินตวดี พิทยเมธากูล : นักสู้สีเขียวในพื้นที่สีแดง -- ชิดชนก ราฮิมมูลา : บทบาทชีวิตที่หลากหลายของนักวิชาการสายความมั่นคง -- นิมัศตูรา แว : สร้างพยาบาลเพื่อสร้างสันติสุข -- ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ : ผู้นำความสดใสของเด็ก ๆ กลับคืนมา -- แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ : สายบุรีคือบ้าน โรงพยาบาลคือหัวใจ -- ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ : ช่วยดับไฟใต้ด้วยการมองจากมุมอื่น -- อรชพร นิมิตกุลพร : ดับไฟใต้ ด้วยไฟฝันของนักกิจกรรมรุ่นใหม่ -- รุซดา สะเด็ง : แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดของพี่น้องมุสลิมให้เป็นพลัง -- อำไพ บุญศรี : มือประสานความช่วยเหลือสู่ชุมชน -- จันทร์จิรา เพชรริน : เสียงเพรียกแห่งชีวิตของครูชายแดนใต้ -- ศิริพร ลอแมอามิง : ในห้วงความฝัน...ฉันกอดเธอ -- วิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง : ความเสมอภาคนำทางสู่สันติสุข -- ลาตีฟาร์ มนุกูล : เสียงกระซิบจากเจ้าตัวเล็ก -- จารุณี เจ๊ดาโอะ : โลกสีหม่น บนไฟใต้ -- ใจทิพย์ เจ๊ะแว : ชีวิตที่เลือกฝังร่างในดินแดนแห่งศรัทธา -- รอหะนี สาและ : ขวานทองร้าวท่ามกลางสังคมต่างสี -- นัชฏาภรณ์ พรหมสุข : ชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย -- สุทิศา โรจน์รุ่ง : นางฟ้าชุดขาวในมรสุมไฟใต้ -- แวเซ๊าะ รอมือลี : พลังแห่งศรัทธาสร้างสันติสุขในแผ่นดินใต้ -- เพ็ญจันทร์ จันทร์ศุขกระ : ชีวิตใหม่ของหญิงชาวไร่ใต้ร่มพระบารมี -- วาสือเมาะ : กำนันหญิงแกร่งแห่งตำบลสะกำ -- วรรณา อาลีตระกูล : บ้านฉันยังปลอดภัย -- วัชรี พรหมพิจิตร : ภารกิจสร้างปัญญาในพื้นที่ความขัดแย้ง -- สุไวบะ เจ๊ะมะ : พลังคนรุ่นใหม่ร่วมพิทักษ์ทะเลปัตตานี -- สุวิมล พิริยธนาลัย : แรงใจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี -- อาดีละฮ์ ปาทาน : เส้นทางสายบ่าวของเอกองค์อัลเลาะฮ์ -- เลขา เกลี้ยงเกลา : พิราบขาวในดินแดนปลายด้ามขวาน -- พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ : สส. หญิงหนึ่งเดี่ยวในพื้นที่ความขัดแย้ง -- ครูอำภร ทองบัว : มือที่ต้องจับปืนของเรือจ้าง -- ณัฐกานต์ เต๊ะละ : แม่ของ (หมู่) บ้าน


สตรี -- ไทย (ภาคใต้) การเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ความรุนแรงต่อสตรี -- ไทย (ภาคใต้) ความรุนแรงทางการเมือง -- ไทย (ภาคใต้) การก่อการร้าย -- แง่สังคม women social conditions ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library305.4 ฝ118LIB USE ONLY
Social Research Institute Library305.4 ฝ118LIB USE ONLY
Political Science Library305.4 ฝ119CHECK SHELVES
Political Science Library305.4 ฝ119CHECK SHELVES
Political Science Library305.4 ฝ119CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 78750CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 78750CHECK SHELVES
Arts LibraryHQ1236 ฝ15 2552CHECK SHELVES
Arts LibraryHQ1236 ฝ15 2552CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionส 17 014329LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram