Authorการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2549 : กรุงเทพฯ)
Titleการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : เอกสารประกอบ 8-10 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ; ปราณี พันธุมสินชัย และ เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2549
Descript xxiii, 191 หน้า ; 30 ซม

สิ่งแวดล้อม -- การประชุม สิ่งแวดล้อม -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Center of Excellence on Hazardous Substance Management LibraryTD5 ก482ก 2549CHECK SHELVES
Center of Excellence on Hazardous Substance Management LibraryTD5 ก482ก 2549CHECK SHELVES