Authorอภิญญา นาคโสภณ
Titleแผนการสอนวิชา ค012 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / โดยอภิญญา นาคโสภณ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3, [2548]
Descript 524 แผ่น ; 30 ซม

คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Libraryม3ผ 51อ 2521CHECK SHELVES