Titleสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย : การศึกษา วัฒนธรรม และการอาชีพ : รายงานการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย [ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ ประเมินและพัฒนานโยบายการศึกษา" ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2547]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

CONTENT

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- การศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- สาธารณรัฐออสเตรีย -- การอาชีพ


การศึกษา -- เยอรมนี การศึกษา -- ออสเตรีย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.943 ร451 2548CHECK SHELVES