Authorศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร
Titleนอน / ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 254 หน้า ; 19 ซม

นวนิยายไทย วรรณกรรมไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Libraryนว ศ211นCHECK SHELVES
Arts Libraryนว ศ211นCHECK SHELVES
Arts Libraryนว ศ211นCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 ศ324นCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 ศ324นCHECK SHELVES
Arts Libraryนว ศ211นCHECK SHELVES